domingo, 24 de mayo de 2009

"A violencia no ser humano como herdanza xenética e a relación entre altos niveis de natalidade e sociedades violentas"Interesante discusión sobre a natureza xenética da violencia do ser humano. Os intervintes son Malcolm Potts e Thomas Hayden e o acto celebrouse en San Francisco recentemente, co gallo da presentación do seu libro "Sex and War". Para quen non entenda inglés, os puntos que os autores van tratando na súa intervención son os seguintes:
- a historia violenta da Humanidade fainos básicamente descendentes daqueles que foron gañando as guerras ao longo dos tempos: os indivíduos máis violentos, os que cometeron máis crimes, máis asasinatos, máis xenocidios, máis violacións, etc. A nosa herdanza xenética consta dunha parte importante dos xenes destes indivíduos.
- a evolución da guerra: dende as guerras corpo a corpo ata as guerras dos nosos días.
- a herdanza xenética compartida cos chimpancés: como os chimpancés levan a cabo conductas extremadamente violentas e agresivas cos membros doutros grupos, supostamente co obxectivo de aumentar o territorio e os recursos dispoñíbeis.
- a pertenza ao grupo como elemento cohesionador e a "deshumanización" dos "outros", dos que non pertencen ao grupo, enimigos potenciais.
- o elemento do libre acceso ás armas como elemento determinante dun maior grao de violencia.
- a violencia como unha característica principalmente dos machos-homes. A testosterona como arma de destrucción masiva.
- A violencia vista polos nenos.
- relación entre violencia e rangos de idade.
-O control da natalidade e planificación familiar como medio para acadar sociedades máis pacíficas: proveer ás persoas da información e dos recursos de planificación familiar fará que o número de fillos por parella baixe, especialmente nos países máis pobres e violentos ( nos que non escollen o número de fillos que queren ter)e consecuentemente haberá menos presión sobre os recursos dispoñíbeis, maior participación social das mulleres, xa adicarán menos tempo á crianza e máis a outros aspectos. Como é sabido, a aportación das mulleres á sociedade é sempre en favor da paz. Unha vez máis, fálase da testosterona como a arma de destrucción masiva.
- planificación familiar en Irán: un caso peculiar onde se conseguiu reducir drásticamente o número de fillos por familia, xa que o ayatolah Jomeini permitiu unha política moi eficaz de planificación familiar dende os inicios do seu goberno. O Corán contempla a posibilidade da planificación familiar, en oposición á Biblia. Irán como un dos países que a medio prazo será máis pacífico, a pesares de estar desenrolando a bomba atómica.
- O deporte com forma de sublimar o comportamento agresivo.
(engadirei o resto en canto remate de visualizalo)

No hay comentarios: